Výzva č. 22

Cílem výzvy je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Naše škola si z této výzvy vybrala následující šablony:  

             II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

            II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování, tato aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

            II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin

A třetí aktivita je zaměřena na podporu profesního růstu pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci jsou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na jazykovém kurzu (aj, nj).  Vzdělávání probíhá od července 2017 formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.