Výchovně – vzdělávací program Vídeň

V pátek 13. dubna se naše třída vydala do hlavního města Rakouska-Vídně. Jako první jsme se naším autobusem vydali do zámku Schönnbrunn. V parku za zámkem stojí Neptunova fontána, která je největší ve Střední Evropě. Poté, co jsme si prohlédli Neptunovu fontánu, vydali jsme se na kolonádu Gloriette, ze které byl nádherný výhled na velkou část Vídně.
Potom jsme nasedli znovu na autobus a jeli se podívat na Památník Marie Terezie a Heldenplatz  do centra města. Prošli jsme se nejdražší ulicí Vídně, zhlédli Hofburg, Dóm sv. Štěpána s věží vysokou 136 metrů, Volsgarten s Památníkem Alžběty Bavorské. Na závěr naší poznávací exkurze jsme se zastavili i v zábavním parku Prátr. I přesto, že pátek třináctého bývá označován za smolný den, cesta do Vídně i domů proběhla velmi dobře.

žákyně třídy 7. A

…poděkování patří vzdělávací agentuře vedené PhDr. Pavlem Kočím za poutavý vhled do rakouské historie, současnosti i budoucnosti…..

vedení školy