První krůčky v jazyce německém

Máme za sebou první měsíce školního roku a úvodní kapitoly druhého cizího jazyka – němčiny.

Naučili jsme se první německé věty, pozdravy, barvy, umíme všechna čísla do dvaceti a některá až do sta. Úvodní lekci jsme ukončili projektem o německy mluvících zemích. Každý z nás představil zajímavosti z té „své země“, města, případně osobnosti. Projekty jsou vystaveny na nástěnce u jazykové učebny.

Žáci 7. A a vyučující Nj