Ředitelské volno

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

vedení 2. Základní školy Holešov, nezvažuje udělit v pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno dle § 24 školského zákona

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).