Regionální kolo Spelling Bee

Dne 22. 5. 2024 se uskutečnil na naší škole už pátý ročník soutěže Spelling Bee (hláskování anglických slov). Zúčastnilo se ho celkem šest škol z okolí Holešova: ZŠ Martinice, ZŠ Ludslavice, ZŠ Rymice, 1. ZŠ Holešov, 2. ZŠ Holešov a 3. ZŠ Holešov.

Každou školu reprezentovali tři žáci z páté třídy.

Školní týmy se utkaly ve dvou kolech: v prvním jednotliví soutěžící hláskovali anglická slova, která viděli na tabuli. Druhé kolo bylo náročnější, žáci museli hláskovat anglická slova, která slyšeli. V obou kolech dostali účastníci vždy za správně vyhláskované slovo jeden bod pro svou školu. Celkový počet bodů z obou kol určil pořadí.

Všichni se snažili podat co nejlepší výkon. Na třetím místě skončila 3. ZŠ Holešov, druhé místo obsadili žáci z 2. ZŠ Holešov a vítězi se stali žáci 1. ZŠ Holešov.

Při této soutěži se děti soustředí na správné hláskování každého slova v angličtině. Je to tedy jiný způsob ověření znalostí žáků, než na jaký jsme u soutěží v angličtině zvyklí. Právě proto se mohou zapojit i ti žáci, kteří neumí (nebo se bojí) vést dialog v cizím jazyce nebo mluvit souvisle na dané téma, jako tomu bývá třeba v konverzačních soutěžích. Z těchto důvodů se naše škola rozhodla pořádat hláskovací soutěž.

Děkujeme všem přítomným žákům za výbornou práci a těšíme se na další ročník.

Mgr. Lenka Janská