Rozvíjení čtenářství ve 4. A

Čtenářské dovednosti je potřeba stále rozvíjet. To si uvědomují i žáci 4. A. Během školního roku měli velmi zodpovědný úkol, zajistit, aby rozkvetl náš speciální třídní strom Knížkovník. Ten mohl rozkvést jen díky tomu, že žáci budou číst různé knížky. Za každou přečtenou knihu byl strom o lístek bohatší. Nyní je náš strom plný barevných lístků a je radost se na něj podívat. To však nebyl jediný úkol našich čtvrťáků. V rámci hodiny čtení měli ostatním spolužákům představit jednu svou přečtenou knihu. Hodina to byla velmi přínosná, jelikož každý žák představoval úplně odlišnou knihu obsahem i zpracováním. Řekli o ní vždy to nejzajímavější, přečetli z nich ukázky, ukázali obrázky či jinak knihu nabídli. Sami žáci se divili, kolik existuje krásných knih, někteří se i domluvili na jejich vzájemném zapůjčení.

Čtenářství se dá rozvíjet i zcela jiným způsobem. V rámci pravidelných čtenářských dílen žáci přečetli knihu Staré pověsti české a moravské od Aleny Ježkové a Renáty Fučíkové. Poté si ve skupinách vybrali jednu pověst a pomocí stavebnice lego ji zpracovali. Ve speciálním počítačovém programu Story Visualizer vytvořili své vlastní zcela originální pojetí přečtené pověsti. A tak nám vznikla lego pověst O Ječmínkovi, O sv. Václavovi, O sv. Ludmile a O dívčí válce.