Seznam přijatých dětí do 1. ročníku 2020-2021

Rodiče některých dětí požádali o odklad povinné školní docházky, tyto odklady se zatím vyřizují. Po jejich vyřízení uvedeme seznam dětí, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky.

vedení školy