Spelling Bee – školní kolo

V pondělí, 26. 3.,  se naši žáci od páté do deváté třídy utkali v soutěži Spelling Bee. Tentokrát soutěžili žáci, kteří se probojovali z třídních kol do celoškolní soutěže. Spelling, nebo-li hláskování, bylo oproti třídním kolům mnohem náročnější. Žáci museli hláskovat anglicky nejen slovo, které viděli, ale i další slova, která pouze slyšeli.Všichni chlapci a děvčata byli ve školním kole úspěšní, všichni byli perfektně připraveni. V první kategorii zvítězila třída šesťáků, ve druhé kategorii osmáci.

Vítězem první kategorie se stala Katka Kvintová ze 6. A třídy a ve druhé kategorii Robert Dvorník ze třídy 8. A.

Mgr. Lenka Janská, vyučující Aj