Společně do šesté třídy

Začátek školního roku je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv šestého ročníku na adaptačním kurzu. Tentokrát jsme pro společné zážitky a budování důvěry v kolektivu zvolili malebné prostředí Hostýnských vrchů, Rusavu.

Na děti čekala řada aktivit, u kterých musely překonávat samy sebe, užily si napětí i dobrodružství, a to je přesně to, co dává adaptačnímu kurzu správný náboj, zážitky a nezapomenutelné vzpomínky. Je totiž mnohem snadnější a příjemnější poznat nové kamarády a třídní učitelku v přírodě, při hře, než se s nimi seznamovat v lavicích.

Během tří zářijových dnů žáci poznali své nové spolužáky více do hloubky, učili se spolu komunikovat, hledat společná řešení a spolupracovat.  Adaptační kurz přinesl žákům výhodu, která jim usnadnila zvládání nároků nové školy a přechodu na druhý stupeň a u některých podpořila vytvoření hlubších přátelských vztahů.