Strážní andělé

Strážní andělé neboli kluci a holky devátého ročníku připravili našim prvňáčkům v pondělí 28. 1. v tělocvičně hodinu, která byla plná zábavných tělovýchovných her. Žáci se nejdříve zahřáli ve hře zvaná “židličkovaná” a potom si zacvičili na opičí dráze. Díky dopomoci Strážných andělů překonali svůj strach na nakloněné lavičce nebo při skocích na trampolíně. Nakonec si zaběhali při hře “Cukr, káva, limonáda”. Strážní andělé měli pro děti připravené drobné sladké odměny a na celou akci se společně připravili pod vedením třídní učitelky Mgr. Soni Tomčíkové, které patří naše poděkování. Naši prvňáčci mají zase k naší škole a kamarádům blíže a budeme se těšit na další příjemné chvíle, které společně zažijeme.