Strážní andělé

S novým školním rokem se nám opět vrací patronát Strážní andělé mezi 1. a 9. třídou. Letošní prvňáčci mají za sebou dva týdny školy a už mají nové kamarády nejen mezi vrstevníky, ale i z 9. ročníku. Díky společné aktivitě tak každý prvňáček získal nového kamaráda, se kterým si může o přestávkách popovídat, požádat o pomoc či radu.

Všichni si užili spoustu legrace při společných úkolech, kdy např. v 1. A přenášeli kolíkem víčka od PET lahví. Už teď se žáčci těší na další společné aktivity, které si deváťáci během školního roku připraví.

Mgr. Veronika Lejsková (1. A)

Mgr. Petra Přikrylová (1. B)