Tradiční návštěva žáků ze Základní školy Rymice

Dne 30. listopadu naši školu již tradičně navštívila partnerská Základní škola Rymice. Pro žáky bylo připraveno několik cvičení zaměřených na různé oblasti v rámci přírodovědných disciplín, a to takovým způsobem, aby si žáci vyzkoušeli práci s laboratorním vybavením, mezi které patří kupříkladu sondy značky NeuLog na měření tepu a síly stisku, dále mikroskopování, mediální gramotnost a nakládání s informacemi z internetu a online prostředí se zaměřením na živočišnou říši.

Žáci, rozdělení na skupinky, si vyzkoušeli všechny vyjmenované aktivity a tyto se jim, soudě dle jejich milých úsměvů, líbily. Jejich návštěva nás také velmi potěšila a už teď se těšíme na další spolupráci.

Mgr. Marie Ševců