Učíme se všemi smysly se Světem vzdělání

Svět vzdělání nabízí svým žákům ke klasickému vzdělání „něco navíc“, například v podobě matematiky Hejného metodou. Žáci zde mají možnost projevit své tvůrčí schopnosti, rozvíjet logické myšlení i prostorové vnímání při řešení zajímavých úkolů – tvoří třeba šaty pro krychli za splnění různých podmínek, nebo staví krychlové stavby a zapisují jejich plán. Angličtina vyučovaná metodou Wattsenglish Wow děti motivuje aktivně používat cizí jazyk od úplných začátků a odbourává obavy v něm komunikovat. Nejlepším a pro děti nejpřirozenějším prostředkem výuky je hra. Kreativní přístup zohledňující nejnovější výukové trendy a potřeby žáků se promítá i do ostatních předmětů – např. českého jazyka (viz foto – třídění slov nadřazených a podřazených). Zdaleka to ale není vše, co koncept výuky Světa vzdělání nabízí. Pro více informací navštivte informační schůzku pro rodiče 11. 4. 2022 od 16,30 hod. na 2. Základní škole. Přikládáme pár fotografií z 2. třídy SV 🙂