Ukliďme Česko

Jsme rádi, že i naše děti se s radostí zapojují do aktivit prospěšných pro naši planetu a životní prostředí. I letos se naše škola mohla zapojit do celostátního projektu Ukliďme Česko. V rámci této akce, která se konala 12. 4. 2023, proběhl jarní úklid okolí naší školy. Při úklidu žáci 6. A a 7. A shrabali staré listí a větve a vyhodili nespočet sáčků, plechovek a dalších druhů odpadků. Za tuto činnost dětem patří velké díky a právem mohou mít skvělý pocit z dobře vykonané práce.