Výuka na dopravním hřišti

Dne 4. 10. se žáci 4. ročníku zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Kroměříži. Pod vedením pana Radovana Stratila absolvovali žáci nejprve teoretickou část výuky, ve které si zopakovali dopravní značky a seznámili se se základními pravidly silničního provozu. Před druhou částí výuky, která se konala na samotném dopravním hřišti, se k nám připojili strážníci městské policie, kteří ve všech žácích budili značný respekt. Tito strážníci pak žáky provedli hřištěm a vysvětlili všechna zákoutí a nástrahy, které je při praktické části čekaly. Žáci poté dostali kolo, nasadili přilby a vyjeli. I když většina žáků ihned zapomněla veškerá pravidla a mnohdy málem došlo ke srážce, strážníci všechny hříšníky poučili a stále bedlivě sledovali. Na konci výuky strážníci všechny žáky slovně zhodnotili a zdůraznili jim, jak důležitá je dopravní výchova pro bezpečnost jejich i všech ostatních.   

Mgr. Zuzana Machálková