Informatika 7. třída

Výukové materiály pro 7. A, MS Word

úkol 5 styly-ve-wordu.doc