Začátek školního roku

První školní den bývá vždy milou vzpomínkou na celý život. V letošním školním roce v naší škole do lavic zasedlo 20 usměvavých prvňáčků. Společně vypluli lodí jménem 1. A na dalekou a dobrodružnou plavbu. Naučí se být dobrými žáky a pro druhé i kamarády. Cílem jejich cesty bude dobře se poznat, vážit si jeden druhého, vzájemně si pomáhat a prohlubovat své znalosti i dovednosti. Po celou dobu jejich cesty při nich budou stát „Andělé strážní“, žáci deváté třídy, kteří budou nad prvňáčky držet ochranná křídla.

Všem prvňáčkům i jejich paní učitelce přejeme úspěšné vykročení do prvního školního roku, aby do školy chodili rádi a s úsměvem objevovali nové a zajímavé věci.