Zahradničení ve školní družině

Na naší školní zahradě se družina věnuje nejen relaxaci, pohybu a hrám, ale zařazujeme i aktivity, kterými se rozvíjí dětská jemná motorika a další dovednosti spojené se zahradničením. Tím, že musí zasít semínko na určené místo, nebo zalít konví jednotlivé rostliny, se děti učí trpělivosti a přesnosti. Společná práce na zahrádce pak podporuje a rozvíjí dobré vztahy mezi vrstevníky a přispívá k celkové pohodě kolektivu.

Přelom měsíců března a dubna jsme v družině věnovali zasévání. Sázeli jsme osení k velikonočním svátkům, ředkvičky, papriky či hrách a měli jsme k dispozici i další semínka, která skýtají moment překvapení, co z nich vykoukne, pokud se o ně budeme dobře starat…