Konzultace v Čj

Konzultace v JČ jsou určeny pro žáky 9. třídy. Jejich cílem je pomoci žákům k úspěšnému zvládnutí testu z českého jazyka u přijímacích zkoušek. Žáci se seznámí s nejčastějšími typy úloh (práce s textem, pravopis, skladba, tvarosloví, význam slova, literární druhy a žánry…atd.), procvičí si látku z českého jazyka a způsob jejího uplatnění v testech. Seznámí se s podobou testů a vyzkouší si testy z minulých let.

Konzultace probíhají každou středu od 14.00 – 15.00 hod.

pod vedením Mgr. Lucie Dvorníkové