Kroužek francouzského jazyka

Kroužek francouzského jazyka navštěvují žáci 5. a 6. ročníku.
Scházíme se každé úterý od 14.00 do 15.00 hod. v učebně č. 42 ve 2. patře školy.  Výuka probíhá podle učebnice Le francais entre nous, díl 1. – francouzština jako druhý cizí jazyk.  Učebnice odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro výuku jazyků.
Kroužek je koncipován tak, aby se žáci seznámili se zajímavostmi z frankofonního prostředí, reáliemi Francie a získali  základy  jazyka.

Rádi mezi sebou přivítáme další zájemce o francouzštinu.

Vedoucí kroužku Mgr. Bohdana Heidenreichová