Příprava na jazykové zkoušky YLE

Také v tomto školním roce mají žáci naší školy možnost vykonat Cambridgeskou zkoušku

z angličtiny (YLE – Young Learners English). Příprava bude probíhat pod vedením Mgr. Lenky Janské a přihlásit se mohou žáci třetí a čtvrté třídy.

Zkoušky Cambridge English: Young Learners umožňují hravou formou pomáhat v osvojování anglického jazyka. Testy spolehlivě měří dovednosti žáků ve všech částech – v poslechu, psaní

i v mluveném projevu. Jsou vyvinuty tak, aby testování poskytovalo současně i zábavu – děti

v testech  získávají „erby“, které jsou odměnou za jejich dovednosti.

Hlavním cílem je podpora rozvoje dítěte, získávání prvních zkušeností se zkouškami, které mají pozitivní vliv a motivují děti v učení cizího jazyka.

Certifikát o vykonání zkoušky získá každé dítě, které tuto zkoušku absolvuje.

Děti se na zkoušku budou připravovat v kroužku angličtiny vždy ve čtvrtek, od 14 do 15 hodin.

V závěru školního roku vykonají zkoušku. Zkouška je vedena určenou certifikovanou jazykovou školou a poplatek činí 1500Kč.

 

Více informací získáte na https://www.britishcouncil.cz/zkousky/cambridge/druh/deti