Nejzdatnější „Pexesář“

V minulém týdnu pořádala ŠD pro žáky soutěž ve hře Pexeso. Přihlásili se nejen žáci, kteří chodí do družiny, ale zájem byl i mezi ostatními dětmi. Nejprve proběhla 2 vyřazovací kola, ze kterých postoupil vždy hráč s největším počtem kartiček, a poté proběhlo finále, které bylo rozděleno na kategorii mladší a starší. A kdo byl nezdatnější „Pexesář“?

Mladší kategorie:

1. místo Megan Březíková a Tomáš Barot, oba z 1. A

Starší kategorie:

1. místo Karolína Vančurová z 3. A

Všem vítězům ještě jednou gratulujeme

.

 

 

 

Společně do šesté třídy

Začátek školního roku je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv šestého ročníku na adaptačním kurzu. Tentokrát jsme pro společné zážitky a budování důvěry v kolektivu zvolili malebné prostředí Hostýnských vrchů, Rusavu.

Na děti čekala řada aktivit, u kterých musely překonávat samy sebe, užily si napětí i dobrodružství, a to je přesně to, co dává adaptačnímu kurzu správný náboj, zážitky a nezapomenutelné vzpomínky. Je totiž mnohem snadnější a příjemnější poznat nové kamarády a třídní učitelku v přírodě, při hře, než se s nimi seznamovat v lavicích.

Během tří zářijových dnů žáci poznali své nové spolužáky více do hloubky, učili se spolu komunikovat, hledat společná řešení a spolupracovat.  Adaptační kurz přinesl žákům výhodu, která jim usnadnila zvládání nároků nové školy a přechodu na druhý stupeň a u některých podpořila vytvoření hlubších přátelských vztahů.

Strážní andělé v 1. A

Naši nejmenší žáčci mají za sebou první týden školy. Pomaličku navazují kamarádské vztahy, seznamují se s prostředím školy, třídy a s úplně novým režimem.

V pondělí prváčky překvapila ve třídě vzácná návštěva. Přišli se za nimi podívat, společně s paní učitelkou, naši nejstarší žáci – deváťáci. Ti se pro prvňáčky stávají po celý školní rok jejich patrony – anděly strážnými. Každý prvňáček tak získal nového kamaráda, s kterým si může o přestávkách popovídat nebo se třeba projít po škole.

Deváťáci se své role zhostili na jedničku. Bylo moc hezké pozorovat, jak se noví kamarádi pozdravili, jak prvňáčci s nadšením ukazovali své krásné aktovky a pouzdra a jak deváťáci s ochotou naslouchali.

Budeme se moc těšit na všechny společné aktivity, které nás během školního roku čekají.

Mgr. Kateřina Zacharová