Učíme se v přírodě

Třetí květnový týden byl pro naše žáky prvního stupně dlouho očekávaným termínem. Všichni se totiž těšili na školu v přírodě.  Cesta autobusem uběhla jako voda a vzápětí nám svou náruč otevřelo krásné prostředí Beskyd v okolí Karolínky. I když nám trošku nepřálo počasí, prožili jsme dny plné zábavy, hravého učení a výtečné kuchyně.

Největším zážitkem byla pro děti stezka odvahy a závěrečná diskotéka. Domů jsme vrátili v pořádku, unavení, ale spokojení.

Škola v přírodě splnila svůj účel, utužilo se přátelství mezi jednotlivými třídami a dětmi, objevily se první lásky a zůstala nám spousta nezapomenutelných zážitků.

2. ZŠ Holešov

Námořnická besídka

Aby rodičům udělaly radost a zpříjemnily jim středeční odpoledne, nacvičily děti z prvního stupně 2. ZŠ vystoupení pro celou rodinu.

Na hodinu se tělocvična naší školy proměnila na palubu výletní lodě, kde se zpívalo, tančilo, přednášelo. Nechybělo ani přepadení piráty z Černé perly, tanec havajských tanečnic s námořníky, dokonce se objevila i mořská panna a mini velryba, školní sbor se známými hity.

Celé vystoupení ukončily děti společnou písní, kterou věnovaly těm nejdražším osobám – maminkám společně s dárečky, které pro ně samy vyrobily. Děti i my, kteří jsme se na vystoupení podíleli, jsme odcházeli s pocitem krásně prožitého odpoledne.

Věříme, že stejně tak hezky se cítili všichni, kteří s námi tuto plavbu prožili.

2. ZŠ Holešov

Projekt třídy 8. A

V průběhu celého školního roku dělají žáci různé projekty na zadané téma související s učivem předmětu. V hodinách německého jazyka měli žáci 8. ročníku zadáno téma „Vídeň, hlavní město Rakouska“. Úkolem bylo buď vytvořit obrázkový slovník památek a zajímavostí Vídně nebo plakát památek s popisem. Všichni zvládli tento úkol velice dobře, inspirováni byli i návštěvou Vídně v minulém školním roce. Žáci 9. ročníku měli výběr ze dvou témat: obrázkový slovník s velikonoční tematikou nebo plakát  „Salzburg, hlavní město rakouské spolkové země Salzbursko“. Rodný dům W.A.Mozarta i obrázek skladatele,  Mirabellská zahrada nebo typické Mozartkugeln se objevily na každém projektu.