Výchovně-vzdělávací program Osvětim

V pondělí, 29. dubna, se žáci 9. třídy zúčastnili jednodenního vzdělávacího zájezdu do polské Osvětimi.

S česky mluvícími průvodci jsme nejprve navštívili koncentrační tábor v Osvětimi, poté jsme se přesunuli do Birkenau –Březinky, kde jsme prošli místa spojená s nejtragičtějšími událostmi druhé světové války.

Na místě bývalého vyhlazovacího tábora jsme viděli bloky , ve kterých za těžkých podmínek žili vězni. Ve studeném a deštivém počasí jsme se snažili vžít do situace vězňů, kteří zde za války bojovali o přežití. Určitě to byl pro všechny výjimečný zážitek, ze kterého vychází naše přesvědčení, že nic podobného se už nikdy nesmí opakovat.