Svátek poezie

Světový den poezie se slaví 21. března a byl vyhlášen organizací UNESCO na jejím 30. zasedání roku 1999. Jeho hlavním cílem je návrat k tradici ústního přednesu básní. Ve světě, ale také na některých místech České republiky, se ke slavení tohoto svátku připojují i některé kavárny a čajovny, ve kterých za svůj nápoj můžete „zaplatit“ vlastní básní.

V těchto dnech se k příležitosti tohoto svátku konají recitační soutěže a přehlídky školní i okresní. Jednou z nich byl také Svátek poezie v Tymy centru, které se zúčastnilo přes třicet žáků holešovských škol.

Děti byly rozděleny do čtyř kategorií – od nejmenších prvňáčků po zkušené recitátory 8. a 9. tříd. Repertoár byl velmi pestrý a bohatý jak na poezii, tak prózu. A porota měla velmi nelehký úkol, aby v každé kategorii ocenila ty nejlepší.

Z naší 2. Základní školy se umístili tito žáci:

Matyáš Čech 2. tř. – 3. místo
Kristýna Janálová 2. tř. – 3. místo
Sabina Stískalová 4. tř. – 2. místo
Radim Ptáček 4. tř. – 3. místo
Nikol Gregorová 9. tř. – 3. místo

Pamětní list získali:

Radovan Neoral 1. tř.
Viktor Morgan Svozil 1. tř.
Tereza Mlčáková 2. tř.
Marian Ševčík 3. tř.
Viktor Mikulčík 3. tř.
Abbie Doleželová 4. tř.
František Konečný 5. tř.
Bubeníková Valerie 7. tř.
Lada Vaňharová 8. tř.

V závěru tohoto krásného svátečního dopoledne měli všichni zúčastnění možnost získat cenné rady a zkušenosti od porotců, kterými byli divadelník a hudebník Jiří Kuhl, dlouholetá knihovnice a recitátorka Jiřina Šašková, knihovnice Miroslava Barotová, paní učitelka Zdeňka Zaviačičová a ředitelka SVČ Tymy Jarmila Vaclachová.

Všem, kteří se tohoto krásného dopoledne zúčastnili a se ctí tak reprezentovali naši školu, děkujeme a gratulujeme oceněným.

Kateřina Krmencová