Vařím, vaříš, vaříme ………

Každé pondělí po vyučování se schází 9 „kuchaříků“ ve školní kuchyňce.

Kulinářský kroužek jim umožňuje naučit se nejen vařit, ale i zvládnout ostatní kuchyňské dovednosti, jako je čištění zeleniny, škrábání brambor, krájení masa, stolování i mytí nádobí.

Tento týden byla na jídelníčku hrachová polévka a halušky.

 

Šikovné ručičky

Pro děti, které neustále něco vymýšlí, tvoří a baví je ruční práce, jsme vymysleli kroužek Šikovné ručičky. Naši skupinku tvoří zejména děti 2. a 3. tříd.

V kroužku si společně zkoušíme práci s papírem, textiliemi, vlnou či bavlnkami, korálky, přírodním i druhotným materiálem. Snažíme se tvořit tak, aby si děti své hotové výrobky mohly odnést domů a ozdobily tak své domovy, popřípadě je mohly někomu darovat.

Naše skupinka se zaměřuje na zdokonalení jemné motoriky, rozvoj kreativity a manuální zručnosti, pracujeme s rozlišnými materiály a používáme různé techniky.

Společně si při tvoření zpíváme, vykládáme a držíme se přísloví ´Práce kvapná, málo platná´ nebo ´Trpělivost přináší růže´.

Nejdůležitější pro nás je, abychom byli v pohodě a měli radost z dobře odvedené práce.

 

Marika Fuksová

TRADIČNÍ SLAVNOST OTEVÍRÁNÍ ZAHRADY V MŠ RADOST

Půl roku uběhlo jako voda a ve čtvrtek 20. dubna 2023 nadešel den, kdy v Mateřské škole Radost uvítali jaro. Tradiční slavnost OTEVÍRÁNÍ ZAHRADY symbolizovala přivítání se s toužebně očekávaným ročním obdobím. Děti s rodiči se tu setkaly a plnily různé úkoly, bez kterých by zahradu nešlo odemknout.

Ani tentokrát nechyběly naše víly z 9. třídy – Nikol Gregorová, Monika Janochová a Anna Sonntagová. Počasí se náramně vydařilo, kouzelný čaj měl výbornou chuť a všichni společně vymetli poslední zbytky dlouhé zimy. Našim lesním vílám děkujeme, jak příjemně ztvárnily svou roli, a patří jim ocenění za jejich odvahu a ochotu přispět k radosti nejmenších dětí.

Mgr. Veronika Lejsková

Den Země v 5. A

Ve čtvrtek 20. dubna 2023 se v zámecké zahradě holešovského zámku sešly děti základních škol, aby si připomněly celosvětový svátek Den Země, který každoročně připadá na 22. dubna. Tato akce je zaměřená na podporu ochrany životního prostředí a probíhá každoročně ve více jak 190 zemích světa.

Program v zámecké zahradě byl rozdělený do dvou částí. V té první nám svou práci představili zástupci policie a přivedli s sebou své psy. Viděli jsme ukázky výcviku i zadržení pachatele a dozvěděli jsme se mnoho zajímavého.

Ve druhé části byla pro děti připravena stezka s pěti stanovišti a dvěma sazkami – jedné o rostlinách, druhé o zvířatech. Jako první na nás čekalo to nejsladší stanoviště – medové. Viděli jsme vše, co včely vyrábí a co od nich můžeme získat. Ochutnali jsme pyl i med a prohlédli si plástve, svíčky apod.  Při druhé zastávce jsme si osahali dřevo z různých stromů, poznávali jsme rostliny, byliny a hledali jejich názvy. Do třetice jsme se ocitli ve světě zvířat – tady bylo úkolem správně přiřazovat stopy zvířat a ptáků, kteří žijí u nás. Zblízka jsme mohli vidět vycpanou lišku, veverku, sojku, strakapouda a mnoho dalších. I u čtvrtého stanoviště jsme zůstali u zvířat. Tady jsme se věnovali těm cizokrajným. Bylo vidět, že děti jsou velmi zvídavé a umí pojmenovat např. i tasmánského čerta, pásovce, okapi a jiná zvířata Ameriky i Afriky. Na poslední zastávce jsme se věnovali třídění odpadů – kam které odpady patří, třídění doma i ve škole.

V cíli si děti vyzkoušely do křižovatek správně postavit dopravní značky, byly oceněny medailí a mohly napsat vzkaz pro Zemi. A psaly krásně, např.: Buď krásná!, Díky za kyslík!, Ať tě lidé neničí!, Ať se už nekácí stromy!, Hodně síly…

Děkujeme Středisku Tymy p. o. za krásné dopoledne. Přestože nám foukal studený vítr, moc jsme si celou akci užili a dozvěděli se spoustu nových věcí.

Naše milá Země – buď zdravá!

Kateřina Krmencová

POMNĚNKOVÝ DEN

Dvacátý ročník soutěže Ministerstva vnitra „Svět očima dětí“ nám letos nabídl zajímavé téma v kategorii pro 1. stupeň základních škol: Pomněnkový den – Mezinárodní den pohřešovaných dětí, který se připomíná 25. května.

Pomocí třídního projektu se děti z 2. A dozvěděly, co je to Pomněnkový den, a kterou květinou si den připomínáme. Pohřešované děti pomněnkou vzkazují “nezapomeň na mě”.
Pomocí her, scének a videa si žáci ujasnili, jak se bezpečně chovat při kontaktu s cizí osobou, co dělat v případě, že se ztratí rodičům na veřejně přístupném místě a zopakovali si základní pravidla bezpečného chování.

Hlavním cílem tohoto třídního projektu bylo zvýšit obecné povědomí žáků v oblasti primární prevence rizikového chování prostřednictvím tvůrčí činnosti, a tou byla vytvořená koláž. Nejpodařenější výtvarná díla jsme poslali do Prahy a uvidíme, kteří autoři budou do soutěže zařazeni.

Mgr. Veronika Lejsková

Pozvánka

Vážení rodiče,

v pondělí 24. 4. 2023 od 14.00 – 16.30 hod je možnost individuálních konzultací (poradenství k životním situacím v rodině, výchovné problémy s dětmi, motivace žáků k učení…) s PhDr. Jaroslavou Pavlíčkovou ze Sociálně pedagogické poradny Zlín, které se uskuteční v přízemí naší školy, ve třídě 1. A.

Dále Vám nabízíme besedu s PhDr. Jaroslavou Pavlíčkovou ze Sociálně pedagogické poradny Zlín. Beseda se uskuteční ve středu 17. 5. 2023 v 15.30 hod na téma Sociálně právní záležitosti ve vztahu k rodině. Anotace: Beseda o sociálně právních otázkách, se kterými se setkáváme v každodenním životě. Když jsem v tíživé situace, jak si zachovat chladnou hlavu. Na koho se v případě potřeby obrátit. Co lze nabídnout, abyste podpořili děti ve vzdělávacích aktivitách a volnočasových aktivitách, jak dál rozvíjet jejich potenciál? 

vedení školy 

Průkaz mladého cyklisty

S příchodem jara se vždy blíží i cyklistické zkoušky, a tak se 12. dubna vypravili naši čtvrťáci na Dětské dopravní hřiště do Kroměříže.

S mírnou nervozitou se děti nejprve pustily do písemných testů. Poté je čekala důležitější – praktická část. Žáci se rozdělili na skupinku pěších a skupinu cyklistů. Děti tak využily všechny své teoretické znalosti při jízdě na kole a zopakovaly si pravidla určená pro chodce. Odměnou pak bylo předávání CYKLISTICKÝCH PRŮKAZŮ, které si žáci zasloužili.

Všem přeji spoustu bezpečně najetých kilometrů.

Mgr. Kateřina Zacharová

Ukliďme Česko

Jsme rádi, že i naše děti se s radostí zapojují do aktivit prospěšných pro naši planetu a životní prostředí. I letos se naše škola mohla zapojit do celostátního projektu Ukliďme Česko. V rámci této akce, která se konala 12. 4. 2023, proběhl jarní úklid okolí naší školy. Při úklidu žáci 6. A a 7. A shrabali staré listí a větve a vyhodili nespočet sáčků, plechovek a dalších druhů odpadků. Za tuto činnost dětem patří velké díky a právem mohou mít skvělý pocit z dobře vykonané práce.