Adaptační pobyt 6. A

Konec slunečného září jsme celá 6. A strávili v krásném prostředí penzionu Ráztoka
na Rusavě.
Pro děti si připravili pestrý program Peťa, Pája a Marťa z Tokahey, kteří formou
různých her a výzev vytvářeli mezi dětmi spolupráci, posilovali jejich vzájemnou
důvěru a cílili na společný prožitek a hlubší poznání spolužáků.
Věříme, že se dětem adaptační pobyt líbil a budou na něj vzpomínat s úsměvem na
tváří.
Marika Fuksová