Informace ke kroužkům v letošním školním roce

Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny tyto kroužky:

  1. Judo
  2. Divadelní
  3. Florbal
  4. Robotika
  5. Taneční  – zumba
  6. Logopedie
  7. Keramický (individuálně bude kontaktovat TYMY)

Volná kapacita kroužků: Legohrátky, Školní sbor, Šikovné ručičky a Badatelský. Do těchto kroužků je stále možnost se přihlásit (do 29. 9. 2023). Kroužky budou otevřeny!

Ve školním roce 2023/2024, pro nízký zájem žáků, nebudou otevřeny tyto kroužky: Dřevoobrábění, Elektrotechnika a Kulinářský.