Beseda s Policií ČR

V pondělí dne 23. 9. proběhly tři besedy s nprap. Ing. Barborou Balášovou. Besed se zúčastnili žáci 2. A, 5. A a 8. A. Témata byla uzpůsobena různým věkovým kategoriím. Žáci 8. ročníku se například dozvěděli spoustu informací o právní způsobilosti, o trestných činech a různých formách trestů.

Žáci 2. ročníku se seznámili se základními pravidly bezpečnosti chování a mohli si i vyzkoušet různé policejní pomůcky jako např. pendrek, plácačku, vestu a pouta.

Žáci 5. ročníku měli besedu zaměřenou na sociální sítě a rizikové chování na internetu.

Všechny tyto besedy byly pro žáky velmi přínosné a jistě přispěly k uvědomění si svých povinností i práv.