Beseda se zástupci Kroměřížské nemocnice

Dne 11. ledna 2023 navštívily naši školu zaměstnankyně Kroměřížské nemocnice. Jejich cílem bylo přiblížit budoucím uchazečkám a uchazečům práci zdravotních sester.  Přednáška byla velmi zajímavá a tímto děkujeme vrchní sestře urologického oddělení PhDr. Pavle Drábkové za vyčerpávající informace, které se snažila žákům 8. A a 9. A předat, a budoucím studentům SŠ a SOU přejeme správný výběr budoucího povolání.

Asistentka pedagoga Jana Hegerová