Organizace výuky a zájmových útvarů v týdnu od 23. 1 – 27. 1. 2023 – lyžařský výcvikový kurz

V úterý (24. 1. 2023) a ve čtvrtek (26. 1. 2023) odpadají odpolední hodiny tělesné výchovy v osmém a devátém ročníku. V průběhu tohoto týdne se také neuskuteční kroužek robotiky (Ing. Petr Pokorný) a dále odpadá kroužek juda a florbalu (Mgr. Bronislav Tobolič). Dále se neuskuteční hodina přípravy na přijímací zkoušky z matematiky pro devátý ročník a doučování matematiky v devátém ročníku paní učitelky Mgr. Soni Tomčíkové.

vedení školy