Branný den s armádou

Poslední úterý tohoto školního roku jsme opět přivítali dva zástupce armády, rtm. Lukáše Honzáka ze 73. tankového praporu a nrtm. Pavla Vystrčila z vojenské akademie ve Vyškově.

Tentokrát jsme měli možnost vidět a také si vyzkoušet základní techniky přežití.

Vojáci nám předvedli, jak je možné v lese spát, pohybovat se tak, aby nás nikdo nespatřil a abychom ani my nebyli vidět. Zajímavé byly ukázky zbraní a vojenských maskovacích technik.

Vyzkoušeli jsme si moderní plynovou masku. Na závěr nám Pavel a Lukáš ukázali, jak se může rozdělat oheň bez použití sirek nebo zapalovače. A když už oheň hořel, opekli jsme si na závěr špekáčky.

Moc děkujeme a těšíme se, že se opět v příštím školním roce s našimi vojáky opět uvidíme.