Čtvrťáci jeli na výlet alespoň teoreticky

V rámci projektu Finanční gramotnost jsme se v prosinci ve 4. ročníku věnovali tématu Jedeme na rodinný výlet. Žákům byla položena motivační otázka: Jaké výdaje se pojí s rodinným výletem? Následně proběhla diskuze o možnostech utrácení finančních prostředků (nutné a nepotřebné výdaje). Názory žáků byly zapsány na tabuli, pak konfrontovány s názory ve skupině. Žáci byli totiž rozděleni do dvoučlenných skupin a každá z nich dostala pracovní list s návodnými otázkami a s tabulkou obsahující údaje k řešení jednotlivých otázek pro výpočty finanční náročnosti rodinného výletu (údaje o počtu členů rodiny, jejich věku, zajištění dopravy, cen vstupného i cen menu k obědu). Žáci mohli vyjádřit svůj názor nejen ve skupině, ale i v rámci třídy. Děti zaslouží pochvalu za velký přehled o tom, co všechno se musí na výletě zaplatit. Následně byl rozdán žákům pracovní list Jídelní lístek pro rodinný oběd. Společně pak třída došla k závěru, kolik korun by asi měla rodina utratit.

Na závěr prezentovali žáci své závěry řešení, opravili případné chyby a diskutovali o možnostech nejlevnějších řešení finančních výdajů. Ke správnému výsledku došla pouze jedna dvojice, ostatní se malinko zamotali v jídelním lístku. Práci s textem musíme tedy ještě pořád trénovat. Nejlepší byla Julinka a Daniel. Blahopřejeme.

Materiály byly čerpány z www.finančnígramotnostdoskol.cz a ze sbírky úloh Rozumíme penězům (Aisis, o. s.).

vyuč. matematiky Z. Ballnér

All-focus
All-focus