Den naruby

Ve středu 24. listopadu 2021 se na naší škole obrátilo vše hlavou dolů. Toho dne byl tzv. DEN NARUBY, kdy se žáci stali učiteli a naopak. 2. -3. ročník se po dohodě se svými třídními učitelkami pustil například do diktátu či počítání u tabule, od 4. třídy už měly děti za úkol odučit všechny vyučovací hodiny. V každém předmětu se dva vybraní žáci snažili ukázat, že na to mají a že zvládnou učit stejně dobře jako jejich učitelé, avšak už během první hodiny zjistili, že to není úplně tak jednoduché, jak si mysleli, a že mluvit před celou třídou je náročné jak na hlas, tak i na nervy J

Ve vyšších ročnících si „učitelé“ připravili například pracovní listy, prezentace či úkoly, které museli žáci vypracovat. Z úst mladých učitelů tak zněla třeba angličtina, matematika, ale také se tančilo a hrálo na kytaru.

Naopak nebyla ve středu jen výuka, ale také oblečení, které žáci oblékli naruby.

Děkujeme tímto všem zúčastněným a těšíme se na nové nápady, které nám školní parlament nabídne.