PEER program v VIII. a IX. třídě

Všichni, kdo pracují s dětmi, ví, že informace nebo rada od staršího kamaráda pro ně má často větší váhu než od rodiče či učitele. Na tomto argumentu staví program, který pro žáky holešovských škol připravili studenti Střední policejní školy. Museli ale projít důkladným proškolením, které jim zabralo spoustu času. Díky tomu mohli provést tématy rasismu a návykových látek i žáky naší VIII. a IX. třídy. Netradičními a zábavnými metodami nejen seznamovali se základními pojmy a fakty, ale snažili se i o nasměrování úvah a rozhodování dospívajících správným směrem. Mnohdy totiž vzniká problémové chování z neznalosti, jindy ze špatných vzorů či předsudků. Věříme, že PEER program dává možnost poznání a získání správných postojů ve věku, kdy o tom skutečně začínají dospívající žáci přemýšlet.

Podle hodnocení našich žáků to bylo smysluplně a pohodově strávené dopoledne, kdy se dozvěděli spoustu zajímavého.

PEER program mohl být realizován i díky podpoře MAS Moštenka, v rámci spolupráce základních škol a samozřejmě díky vstřícnosti SPŠ Holešov a paní pplk. Mgr. Evy Vichlendové, která se studenty v rámci PEER programu pracuje.

                                                                                                                                     Mgr. Z. Ballnér