Divadelní představení

V pátek 13. května zavítala na naši školu družina Albrechta z Valdštejna. Divadelní výstup se odehrál v tělocvičně školy. Nejprve dorazil diplomat Vilém Kinský, který žáky poučil o tom, jak se chovat k Jeho Milosti vévodovi z Frýdlantu. Pak už následovala družina, kterou vedl pikenýr, za ním šli zavěšení do sebe vévoda Albrecht z Valdštejna a jeho žena Lukrécie Nešovna z Landeku, průvod uzavíral ozbrojenec s mušketou v ruce a osobní sluha vévody.

Po formálním představení se vévoda snažil “naverbovat” chlapce z naší školy do svého vojska. Vévoda barvitě líčil, jaký báječný život vojáky čeká. Zmínil se, že v Holešově se zastavil cestou, když projížděl na panství své ženy v Rymicích.  Žáci druhé stupně se tak zábavnou formou dozvěděli něco málo z života v sedmnáctém století.