Spelling Bee

Ve středu 18. 5. se konala na naší škole soutěž Spelling Bee.
Tentokrát se jí zúčastnili žáci z holešovských škol a ze školy v Rymicích. Soutěž probíhala ve dvou
kolech – v prvním žáci hláskovali slova, která viděli napsaná na tabuli, ve druhém kole účastníci
hláskovali slova, která slyšeli.
Soutěžila tříčlenná družstva žáků páté třídy. Naši školu reprezentovali páťáci Katka Mozolová, Shanti
Vodičková a Štěpán Posolda. A bojovali za nás tak skvěle, že tuto soutěž vyhráli. Na druhém místě
byla 3. Základní škola a třetí místo obsadili žáci z 1. Základní školy.
Nejlepším z jednotlivců se stala naše žákyně Katka Mozolová.
Moc děkujeme našim páťákům za jejich poctivou přípravu na soutěž a skvělou reprezentaci naší
školy.