Doplňkové volby do Školské rady při 2. ZŠ Holešov

Dne 13. 9. 2022 proběhly doplňkové volby do Školské rady při 2. ZŠ Holešov z důvodu ukončení funkce paní Adély Ševčíkové. Volba proběhla na období jednoho roku, řádné volby se budou konat v červnu 2023 na funkční období  3 let.

Byla navržena kandidátka: paní Bc. Monika Kučerová, rovněž byla možnost navrhnout vlastního kandidáta.

Ve volbách hlasovalo 160 zákonných zástupců:

Výsledky:

Bc. Monika Kučerová: 152 hlasů

vlastní kandidát:  5  hlasů

neplatné hlasy: 3 hlasy

Volební komise: Mgr. Andrea Kubálková, Mgr. Soňa Tomčíková, Dominika Pekařová.