Strážní andělé

V letošním školním roce naše škola přivítala v prvních třídách celkem 37 nových žáčků, kteří s očekáváním usedli 1. září do školních lavic. V 1. A je 15 dětí a v 1. B 22. Aby jim to seznamování se školou šlo lépe a snáz, navštívili je žáci 9. ročníku. Přišli se seznámit, provedli prvňáčky po škole a stali se jejich strážnými anděly. Některé děti si bez zábran svého anděla vybraly hned, některé potřebovaly více času nebo pomoc paní učitelky.

Všem prvňáčkům přejeme úspěšné zahájení školní docházky, hodně štěstí, spoustu kamarádů a nových zážitků.

Paní asistentka Jana Hegerová