Elektrizující hodina fyziky

Jaderná elektrárna Temelín

Na online hodinu do fyziky 9. A se připojila milá paní ing. Simona Homolková, která nám pak povídala, jak to v jejich elektrárně funguje.

Temelín se nachází v jižních Čechách, 24 km severně od Českých Budějovic.

Elektřinu vyrábí ve dvou výrobních blocích s tlakovodními reaktory. Mozkem jaderné elektrárny je bloková dozorna – Velín, odkud se ovládá celý její provoz. Srdcem primárního okruhu je jaderný reaktor. Na něj jsou napojené cirkulační smyčky, kterými proudí chladící voda odvádějící teplo vzniklé při štěpení jader uranu v aktivní zóně reaktoru. Palivem v Temelíně je oxid uraničitý CO2 s průměrně 3,5% obohacením uranu o štěpný izotop 235U.

Sekundární okruh je druhý chladicí uzavřený okruh s demineralizovanou vodou. V parogenerátorech se voda sekundárního okruhu vaří a vznikající pára roztáčí turbínu. Turbína je soustrojí složené ze čtyř za sebou uspořádaných těles – jednoho dílu vysokotlakového a tří nízkotlakých. Tzv. sytá pára o teplotě přibližně 280° C a tlaku 6,3 MPa, která vzniká v parogenerátorech, se vede nejprve do vysokotlakého dílu turbíny, kde ztratí asi 40 % své energie. Každá ze dvou temelínských turbín je určena k pohonu jednoho generátoru (alternátoru). V alternátoru se prostřednictvím elektromagnetické indukce přeměňuje rotační energie turbíny na elektrickou energii.

Na závěr hodiny přišla i soutěž.  Nejrychleji odpověděl správně na otázku Tomáš Peška a mohl si vybrat cenu –  Joulinku, Watíka nebo tašku.

Přednáška paní průvodkyně se mi moc líbila. Řekla nám spoustu zajímavých věcí a hlavně to, jak vše v elektrárně probíhá.

Barbora Němečková 9. A

 

Použité zdroje:

https://www.svetenergie.cz/cz/energetika-zblizka/jaderne-elektrarny/jaderne-elektrarny-cez/jaderna-elektrarna-temelin