eTwinning v tomto školním roce

V anglickém jazyce se pravidelně zapojujeme do projektů v platformě eTwinning.  Spolupracujeme s žáky z různých evropských zemí. Učíme se vzájemně komunikovat, spolupracovat, sdílet své nápady. Projekt eTwinning byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise, od roku 2014 je nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.

V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu „Our school, school life and healthy ways of living“. Projekt o naší škole jsme si vybrali záměrně, protože v tomto roce 2. ZŠ oslavila významné výročí – 110 let od jejího založení. Skupinka žáků z osmé třídy nejprve vytvořila krátké video o škole v anglickém jazyce. Poté žáci seznámí partnerské školy s našimi školními pravidly, která nám na naší škole pomáhají chovat se slušně a brát ohled na ostatní lidi. Na závěr vytvoří prezentaci o svém zdravém způsobu života. A z kterých zemí jsou ostatní žáci, kteří nám ukáží jejich videa a prezentace? Jsou to Turecko, Španělsko, Itálie, Finsko, Polsko, Portugalsko, Německo, Litva, Rumunsko a Holandsko.