Exkurze Modrá

21. září 2018 jsme se vydali se šestou a sedmou třídou na exkurzi do Modré, kde jsme měli v plánu navštívit Skanzen a Živou vodu. Exkurze „Svět pod hladinou rybníka“ nás velmi upoutala. Mohli jsme pozorovat ryby z proskleného tunelu. Zaujala nás největší sladkovodní ryba – vyza velká a trofejní kapři. V akváriu jsme viděli mnoho nepůvodních druhů ryb a želv. V mokřadní tůni jsme pak zahlédli také želvu bahenní. Zhlédli jsme naučný film a „osahali“ jsme si hmatovou výstavu maket ryb. V neposlední řadě jsme si také prošli naučnou botanickou stezku s bylinami a dřevinami v okolí vod.

Další zastávkou naší exkurze byl Archeoskanzen Modrá. Jedná se o podobu slovanského sídliště z doby Velké Moravy (9. století). Zhlédli jsme originální stavby, absolvovali jsme tři naučné přednášky, zkusili jsme si zastřílet z luku a podívali jsme se, jak se vyrábí keramika. Zábavou pro nás byla také volně pobíhající zvířátka – oslík, prasátka, kozy, ovce a slepice. Exkurze se nám vydařila, počasí nám přálo a odjížděli jsme plni nových vědomostí a dojmů.  

Mgr. Lucie Dvorníková, třídní učitelka 6. A