Exkurze v Uherském Hradišti

Dne 24. 9. se žáci z 8. a 9. třídy zúčastnili exkurze v Uherském Hradišti. Navštívili dohromady tři místa: bývalou věznici, park Rochus a letecké muzeum v nedalekých Kunovicích. Počasí vyšlo, svítilo sluníčko a poznávací výlet se všem líbil.

A co vše jsme se zajímavého dozvěděli?

Věznice v Uherském Hradišti je areál s pohnutou historií. Za protektorátu zde byla uvězněna řada českých vlastenců a protifašistických bojovníků. Popravovat se zde začalo po druhé světové válce, kdy ve věznici probíhaly retribuční soudy. V padesátých letech, v době procesů inscenovaných komunistickou mocí, se hradišťská věznice stala místem utrpení stovek lidí z řad politické opozice i lidí zcela nevinných. Ve věznici byli lidé trýzněni a vyslýcháni způsobem, který si v ničem nezadal s vyšetřovacími metodami gestapa. Dosvědčují to svědectví těch, kteří tamní hrůzou prošli, i zápisy z úředních protokolů.

Přírodní a kulturně-historický areál Park Rochus je nejmladší české muzeum, patří k vzácným přírodním lokalitám, zde se vrátíte do časů tradičního hospodaření a starých obyčejů. Naši žáci také obdivovali starobylé kulturní památky – poutní kapli sv. Rocha ve středu areálu Park Rochus. V přírodním areálu se vyskytují i vzácné ohrožené druhy nejen hmyzu – bourovce trnkového, ale i ovocných dřevin, např. jabloně, kdouloně, mišpule nebo oskeruše. Tyto druhy určují charakteristický ráz zdejší krajiny. Město se také na Rochusu snaží ukázat kdysi běžný způsob hospodaření.

Současné Letecké muzeum v Kunovicích začal provozovat malý tým dobrovolníků v roce 2015 a stále se snaží stav muzea, exponátů a služeb zlepšovat a sbírku rozšiřovat. Žáci mohli vidět i nahlédnout dovnitř letadla, kterým přijeli naši zlatí čeští hokejisté z Nagana v roce 1998.