Informace k výuce v listopadu, hodnocení žáků a konání tradičních akcí

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

po prodloužení nouzového stavu do 20. 11. 2020 bude výuka probíhat ve stejném režimu, jako v období před podzimními prázdninami, a to distančním způsobem (povinností žáků je účast na online hodinách a plnění zadaných úkolů).

Po 15. 11. 2020 budete seznámeni s hodnocením prospěchu a chování Vašich dětí za období 1. čtvrtletí šk. roku 2020/2021 prostřednictvím výukové platformy Classroom.

Vzhledem k současnému stavu rušíme tradiční Vánoční dílny a Den otevřených dveří 25. 11. 2020 a lyžařský výcvikový kurz 17. – 24. 1. 2021, zaplacené zálohy budou vráceny na Váš účet.

vedení školy