OBĚDY ŽÁKŮ

I při distančním způsobu výuky mají žáci právo na oběd. Pro bližší informace, prosím, kontaktujte UŠJ Holešov + 420 573 397 563

www.usjholesov.cz

Od 2. 11. 2020 je opět možnost stravování se ve školní jídelně. V případě zájmu o školní oběd je nutné si oběd znovu přihlásit.

Obědy se vydávají od 11.00 do 12.00 hodiny. Jídlo se do jídlonosičů nevydává!