Informace pro rodiče

Rodiče žáků do 10 let mají nárok na ošetřovné. Ošetřovné Vám vystaví účetní školy (žádost nevystavuje lékař).  Vyplněnou žádost předáte svému zaměstnavateli.

Karantena_a_osetrovne

Práci po dobu mimořádného opatření budou žákům zasílat třídní učitelé prostřednictvím svého školního mailu. Žádáme rodiče o důslednou kontrolu plnění zadaných úkolů. Po návratu do školy žáci odevzdají všechny vypracované úkoly ke kontrole.

Připravovaná akce dne 17. 3. 2020 pro budoucí prvňáčky Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu se ruší.

vedení školy