Jak jsme pekli „scones“

V angličtině se celý rok věnujeme různým tématům. Opakujeme si slovíčka, fráze, rozšiřujeme si další slovní zásobu. Abychom si vše zapamatovali, učíme se novým komunikačním situacím.

Ve čtvrté třídě jsme se v poslední době věnovali tématu o jídle. A protože se žáci ze čtvrté třídy rádi učí novým a zajímavým věcem, rozhodli jsme se společně, že si upečeme  typické anglické jídlo – scones, které v Británii tak rádi jedí k odpolednímu čaji.

Ve středu, 17. 1., jsme si donesli zástěrky, potřebné suroviny a místo do jazykové učebny, jsme zamířili do školní kuchyňky. Všichni jsme se nemohli dočkat, až scones ochutnáme. Všichni jsme si pomlaskávali a těšili se, až  své pekařské umění předvedeme také doma svým rodičům.

Mgr. L. Janská