Jazyková animace v německém jazyce

V pátek 31. 5. k nám do školy zavítala jazyková animátorka, která si připravila pro žáky 6. až 9. ročníku jazykovou animaci. Tato metoda zábavným způsobem přibližuje základy cizího jazyka nebo prohlubuje již získané znalosti. Cílem je přiblížit žákům hravou formou jazyk i kulturu sousední země. Německý jazyk je na naší škole zařazen do výuky od 7. ročníku. Do programu se zapojili i žáci 6. A. Pomocí animace se seznámili s němčinou a mohou se tak více těšit na nový předmět, který bude v jejich rozvrhu od září dalšího školního roku. Žáci 7. až 9. ročníku si různými aktivitami a komunikací zopakovali i prohloubili své znalosti německého jazyka. Česko-německé jazykové animace pořádá organizace Tandem.