Oslava Dne dětí ve školní družině

Oslava Dne dětí se nesla v duchu záchrany světa před zlým Skeletonem a jeho armádou skřetů. Děti plněním různých úkolů získaly zaklínadlo, které Skeletona i skřety navždy sprovodilo ze světa. Odměnou za jejich odhodlání a statečnost byla kouzelná skříňka s pokladem.