Konzultace o prospěchu a chování

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

zveme Vás ke konzultacím o prospěchu a chování, které se budou konat v úterý 16. 04. 2019 od 14.30 – 17.30h. Konzultace budou probíhat  v jednotlivých třídách.

Zároveň zveme všechny důvěrníky v 15.00 h do sborovny školy.

vedení školy